Cingciripit Tulang Bajing Kacapit

HEUNTEU KARAOS WAKTOS NYERELEK NGAJORELAT, sasih Maret  ayeuna tos bade tomper. Sakeudap deui bade panceg 2 bulan mondok moek di kos-kosan anu enggal.

Juma’ah dinteun kamari, munggaran ngiring Juma’ahan di masjid cakeut  kos – kosan. Masjid Manba’ul Huda. Behna nu aya di wewengkon Cijawura Girang.

Numutkeun raraosan mah, khotib di eta sidang jum’ah teh kalintang sae na. Katingal anjeuna apal cangkeum sagala widang kaelmuan; boh politik, boh  sosial, boh agama. Utamina mah dina sajarah sareung  perkembangan agama Islam sa alam dunya.

Dina salah sawios pamuka khotbah. Anjeuna nyeubat – nyeubat bangsa Arab anu tos kaleungitan ka Araban nana. Pamingpin – pamingpin di Arab sapertos Husni Mubarrak atanapi Ghaddapi tos basilat ka rahayatna masing – masing. Maranehna tos teu amanah, teu apal wates – wates yen dirina kumalendang di alam wawayangan teh moal satungtung dunya. Pamingpin Islam anu tos kaleungitan Ka Islaman nana.

Sateureusna anjeuna ngadongengkeun kaayaan  Islam ayeuna di Indonesia.  Gerakan ekstrim dimana – mana. Golongan dimana – mana. Sareung pamingpin tiap golongan anu asa aing pang benerna, asa aing pang pinteurna heunteu deungeun. Teu hilap anjeuna oge nyeubatkeun kahirupan umat minoritas di nagara – nagara sejen. Anu sidikna lieuk euweuh ragap taya, teu aya batur pakumaha – kumaha. Anu kuduna eta, nu ku urang di conto ‘sumangeutna’.

Teu kinteun abdi ngaraos bingahna nguping eta ceramah teh. Ningan masih aya keneh anu tiasa ‘ngaos’ kumaha kaayaan umat di nagara urang ieu. Wantun ngabanding keun kaayaan urang sareung nagara lain sapertos Arab, Asia, atawa dulur – dulur muslim nu aya di Eropah.

Da upami di wincik, tos kasebat langki aya khotib eusi ceramahna sapertos kitu teh, komo deui ieu pan ayana di  sidang  jum’at. Seuseurna ngabahas Islam golongan itu jeung Islam golongan ieu. Kukurilingan dina attahyat  curuk keudah  ‘diutek-utek’ atanapi heunteu Antukna Islam sareung Islam janteun siga  barudak leutik  nu keur  ulin “Paciwit – cawit lutung”. Mayunkeun seueurna ‘masa’, ngatukangkeun dadasar Islamna kuanjeun.

Sunrise

Sunrise, sunrise.
Couldn’t tempt us if it tried
Cause the afternoon already come and gone

And I said
Hoooo, hoooo, hooooo
To you.

Surprise, surprise
Couldn’t find it in your eyes
But I’m sure it’s written all over my face

Surprise, surprise
Never something I could hide
When I see we made throught another day

And I said
Hoooo, hoooo, hooooo
To you.

And now the night
Will throw its cover down, ooo, on me again
Oh, and if I’m right
Its the only way bring me back

Hoooo, hoooo, hooooo
To you.


Dinyanyiin sama si neng ini.

Intermarket: A Footnotes

Financial instrument terbagi kedalam 4 komponen.

1. EQUITY: Stock market – Hangseng, Nikkei, Dowjones, DAX, FTSE, CAC, SMI …
2. COMMODITIES: Precious metal such as Gold, Copper, Platinum, Paladium, Soybean..etc-etc
3.Debt: Bond Markets –  Goverment Bond, Goverment treasuries, Goverment notes..
4. CURRENCY – High Yield curr, Low yield curr.

Uang akan berpindah dari satu Instrument ke instrument (komponen) yang lainnya, dalam artian akan selalu ada cash flow diantara ke empat komponen tersebut.

High and Low Risk Component

1. High Risk

1.1 Equity
1.2 Commodities

2. Low Risk

2.1 Bond

Currencies

1.High Yield Currencies: GBP. EURO. AUD. CAD. NZD
2.Low Yield Currencies: USD. CHF. JPY.

Risk Aversion and Risk Appetite

Pergerakan harga di pasar basically dipengaruhi oleh view dari para investor terhadap resiko. Ketika outlook pasar dipenuhi dengan optimisme (positive), maka investor akan cenderung menaruh investasinya ke instrument yang lebih beresiko. Appetite

Akan terjadi efek yang berlawanan jika outlook pasar pada saat itu di penuhi dengan pesimisme (negative). Investor akan cenderung memilih instrument yang low risk (sering disebut dengan safe heaven). Aversion